Nasz sposób myślenia, przekonania jakie mamy na temat siebie, innych ludzi czy otaczającego nas świata mogą być zdrowe i wspierające. Wtedy skuteczniej realizujemy nasze cele. Jednak gdy towarzyszy nam niezdrowe myślenie i przekonania ograniczające lub blokujące, może to znacząco utrudniać lub wręcz uniemożliwiać osiągnięcie tego, co chcesz osiągnąć. W tym artykule wyjaśnię Ci dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym radzić.

ABC(D)  emocji

Pod wpływem zdarzenia, sytuacji z którą się spotykamy (A) mózg natychmiast ocenia tę sytuację na podstawie naszych przekonań i poprzednich doświadczeń. Pojawiają się myśli (B), które wywołują określone odczucia emocjonalne (C). Te z kolei wpływają na nasze zachowanie, działania jakie podejmujemy w danej sytuacji (D). To uproszczony model emocji, ponieważ emocje także będą wpływały na kolejne myśli. Również podejmowane działania będą wywoływały konkretne stany emocjonalne.

Jeśli nasze myśli, przekonania są zdrowe i wspierające, wprowadzają nas w pozytywny stan emocjonalny, w którym podejmujemy działania sprzyjające naszym celom. Czym jest więc zdrowe myślenie?

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)

Zdrowe myślenie nie jest tożsame z myśleniem pozytywnym. Myśli zdrowe to myśli racjonalne. Warto zaznaczyć, że to co będzie zdrowym myśleniem dla jednej osoby, niekoniecznie takie będzie dla innej osoby. To, co jest zdrowym myśleniem w danym momencie, nie musi być zdrowe w innym czasie. Według Racjonalnej Terapii Zachowania zdrowe myślenie, by mogło być określane jako takie, musi spełniać co najmniej trzy z pięciu zasad. Z kolei gdy dana myśl spełnia maksymalnie dwie zasady zdrowego myślenia, jest to myśl niezdrowa, niewspierająca, która może ograniczać Twoje działanie lub sprawiać, że działania nie podejmiesz.

Pięć Zasad Zdrowego Myślenia

Zdrowe  myślenie:

  1. Jest oparte na oczywistych faktach
  2. Chroni nasze życie i zdrowie
  3. Pomaga osiągać cele bliższe lub dalsze
  4. Pomaga unikać najbardziej niepożądanych konfliktów z innymi lub je rozwiązać
  5. Pomaga nam czuć się tak, jak chcemy się czuć bez nadużywania leków, alkoholu czy innych substancji

Zdrowe myślenie a efekty treningowe

Zakładam, że jeśli czytasz ten artykuł to masz jakąś trudność w osiągnięciu celu związanego z sylwetką, treningami czy zdrowym stylem życia. Opisany powyżej model ABC(D) emocji możesz wykorzystać, by sprawdzić czy Twój sposób myślenia służy Twoim celom. Jak to zrobić?

  1. (A) Przypomnij sobie bardzo dokładnie sytuację, w której działanie, jakie podjęłaś oceniasz jako niekorzystne dla Ciebie, odsuwające Cię od Twojego celu, np. odpuściłaś jeden trening i porzuciłaś treningi całkowicie albo zjadłaś nieplanowane ciastko i zrezygnowałaś zupełnie ze zdrowego odżywiania, a może chciałaś zapisać się na treningi ale z jakiegoś powodu nie zrobiłaś tego.
  2. (B) Wypisz wszystkie myśli jakie się wtedy pojawiły, bez ocen.
  3. (C) Jakie emocje pojawiły się w tej  sytuacji?
  4. (D) Co zrobiłaś? Jakie było Twoje działanie?

5. Przeskanuj pojawiające się myśli pięcioma pytaniami zdrowego myślenia i oceń czy te myśli są zdrowe:

1. Czy ta myśl jest oparta na faktach?

2. Czy ta myśl chroni moje życie i zdrowie?

3. Czy ta myśl pomaga mi osiągać moje. cele, bliższe lub dalsze?

4. Czy ta myśl pomaga mi unikać lub. rozwiązywać niepożądane konflikty?

5. Czy ta myśl pomaga mi czuć się tak, jak chcę się czuć bez nadużywania żadnych substancji?

Praca nad zdrowymi przekonaniami

Zaproponowana powyżej praca może być świetnym pierwszym krokiem do poznania swojego sposobu myślenia. Zachęcam Cię do takiej samoobserwacji siebie, swoich myśli, emocji i zachowań. Zapraszam też do bardziej rozbudowanej pracy z przekonaniami na indywidualnych sesjach coachingowych z wykorzystaniem narzędzi Racjonalnej Terapii Zachowania.

W celu umówienia się na bezpłatną konsultację coachingową, która jest podstawą do rozpoczęcia procesu coachingowego napisz na kontakt@youcan-studio.pl

Literatura

1. Wiedza pozyskana w trakcie warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania.